Alphen-Chaam

De ABG-gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen) hebben de ambitie uitgesproken aan de slag te willen met de problematiek van de vrijkomende agrarische bedrijfslocaties. Hiervoor hebben zij begin 2019 een startnotitie opgesteld met daarin een plan van aanpak voor het komende jaar. Deze richt zich op twee sporen: 1) bureau- en praktijkgericht onderzoek waarmee inzicht gegeven wordt in de cijfers en feiten over de (te verwachtte) omvang van de leegstand en locaties welke in de (nabije) toekomst in aanmerking komen voor een herontwikkeling/herbestemming en 2) Een actieve benadering met keukentafel-gesprekken (‘De Boer op’), om inzicht te krijgen in de toekomstwensen van de agrariërs, informatie te kunnen delen en een vertrouwensband op te kunnen bouwen. Meer informatie is te vinden in de startnotitie en de powerpointpresentatie in de bijlagen. (zie website)
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant