De gezamenlijke analyse van vraag en aanbod in de (sub)regio en het opstellen van een (sub)regionale agenda zien wij als: richting geven.

Met partners in Brabant inzetten op trendbreuk (minder leegstand) en kansrijke transformaties (meer) in combi met maatschappelijke opgaven.

Provinciaal beleid m.b.t. Brabantse Agenda Wonen, duurzame energie, sociale veerkracht, circulaire economie, erfgoed, etc.
Gezamenlijk een impuls geven aan de uitvoering daarvan door plannen uit te werken, partijen te verbinden, et cetera.

Stimuleren beweging van eigenaren, gemeenten en andere actoren:
•  Advies, begeleiding
•  Onderzoek
•  Verbindingen
•  Ontregelen en goed regelen
•  Financiële bijdragen
•  Inspiratie, communicatie
Het realiseren van transformaties door de partners die daarvoor aan de lat staan. Daar waar een combinatie met de realisatie van provinciale opgaven gemaakt wordt, is ook actieve medewerking mogelijk van de provincie in de vorm van menskracht, kennis en financiën

Nieuwe verdienmodellen en verbinding met andere provinciale programma’s:
•  Brabantse Agenda Wonen
•  Duurzame energie
•  Circulaire economie

Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant