Boekel

Met vitaal buitengebied biedt de gemeente ruimte voor ontwikkeling in het hele buitengebied in ruil voor kwaliteitsverbetering van de fysieke leefomgeving. Voor burgers, (stoppende) boeren en andere bedrijven. Zonder uit te gaan van vooraf geformuleerde afvinklijstjes of vormen van tegenprestatie. De initiatiefnemer geeft zelf invulling in wat hij wil en wat hij daarvoor wil doen. (zie Website)
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant