Bergen op Zoom

Met vitaliteit buitengebied wil de gemeente ruimte voor ontwikkelingen in het hele buitengebied in ruil voor kwaliteitsverbetering van de fysieke leefomgeving. Zowel voor burgers, (stoppende) boeren en andere doelgroepen.
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant