Cijfers leegstand
Bernheze

Middels de tafel van Bernheze worden ondernemers
uitgenodigd om te praten over hun toekomstplannen. Hierbij
is de aanpak VAB een bespreekpunt. Middels een menukaart
kan worden uitgelegd welke opties er voor een ondernemer
zijn om herinvulling te geven aan de opstallen, danwel sloop.
Keuzes zijn herontwikkeling buiten de agrarische sector,
tijdelijke vergunning met zicht op sloop, danwel direct sloop
                                          dmv externe verdienmodellen
                                          (zonnepanelen, wonen etc) (zie PDF)
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant