Best

Gemeente Best heeft nieuw VAB-beleid ontwikkeld dat op dit moment vrijgegeven is voor inspraak. Naar verwachting in het najaar wordt het definitieve beleidsdocument aan de gemeenteraad aangeboden voor vaststelling. Het hoofddoel van dit beleid is: ‘In het buitengebied ruimte bieden voor economische ontwikkeling in samenhang met behoud en ontwikkeling van de omgevingskwaliteiten landschap, natuur en woon- en leefmilieu.’ De gemeente staat dus open voor nieuwe initiatieven (‘nodigt uit’), maar stelt tegelijk eisen aan (het behoud en de versterking van) de omgevingskwaliteit. Hierbij is de uitdaging om een goede balans te vinden tussen (duurzame) economische functies en een veilige en kwalitatieve leefomgeving. We willen hergebruik faciliteren, daar waar dit passend is, en sloop stimuleren.
Cijfers leegstand
KLIK HIER VOOR MEER INFO
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant