Boxmeer

Startende ondernemers in de agrifoodsector of die daar een directie relatie mee hebben kunnen zich laagdrempelig gedurende 5 jaar (onder voorwaarden te verlengen tot 10 jaar) vestigen in VAB’s die liggen in aangewezen gebieden. Hiervoor wordt het bestemmingsplan niet gewijzigd maar gebruik gemaakt van een omgevingsvergunning voor afwijkend planologisch gebruik.
(zie website) (zie PDF)
Cijfers leegstand
'Kom maar bij ons'. Deze oproep aan startende ondernemers in de agrifood business staat geschreven op het voorhoofd van Boxmeer. Het verruimd VAB-beleid moet deze gemeente weer sexy maken voor starters en tegelijkertijd een beweging op gang brengen: van leegstand via verhuur naar sloop van VAB's.
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant