Roosendaal

Het veranderen naar de bestemming `Wonen` is in veel gevallen aanvaardbaar. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden verbonden aan het omzetten naar de bestemming `Wonen`. De ruimte-voor-ruimteregeling maakt het mogelijk woningen te bouwen buiten het
reguliere woningbouwprogramma om.
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant