Rucphen

Gemeente Rucphen is bezig met het voorbereiden van een actualisatie van het bestemmingsplan voor het buitengebied. Hiervoor wordt ook gewerkt aan het opstellen van een VAB-beleid. Dit beleid wordt later aan het bestemmingsplan toegevoegd.
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant