Woensdrecht

Gemeente Woensdrecht voert een stimulerend en faciliterend beleid om nieuwe niet agrarische ontwikkelingen mogelijk te maken op vrijkomende bedrijven (zie PDF)
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant