Breda

In vrijkomende agrarische bebouwing (zowel binnen als buiten de functieverruimingsgebieden) bestaan onder voorwaarden mogelijkheden voor statische opslag, paardenhouderijen en extensieve vormen van recreatie en toerisme. In alle gevallen geldt dat landschappelijke inpassing van de nieuwe functie verplicht is. De mogelijkheden voor paardenhouderijen in VAB''s buiten de
functieverruimingsgebieden zijn met name beperkt tot die vormen die
                                                                         (tot 1000 m2) behoeven 
                                                                         en weinig  verkeersaan-
                                                                         trekkende werking
                                                                         hebben, zoals fokkerijen,
                                                                         paardenpensions en
                                                                         africhtbedrijven.
                                                                         (zie PDF Noord  Oost
                                                                         Zuid
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant