Cranendonk

Gemeente Cranendonck werkt met Buitenkans! aan een nieuw toekomstperspectief voor het buitengebied in de gemeente. In twee jaar tijd vonden ruim 200 individuele keukentafelgesprekken plaats met agrariërs om hun wensen, ideeën en bezwaren op te halen. De opgehaalde informatie is gebruikt om een ontwikkelperspectief voor het buitengebied op te stellen. Dit ontwikkelperspectief geeft op hoofdlijnen aan welke kant de gemeente op wil met het buitengebied: welke ruimte voor nieuwe ontwikkelingen kan worden geboden en welke voorwaarden dienen daarbij te worden afgewogen. De input wordt ook gebruikt als basis voor het nieuwe omgevingsplan. Op 27 augustus 2019 zal het perspectief aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. Daarnaast heeft de gemeente een toolbox opgesteld met daarin de (subsidie)regelingen die vanuit gemeente en provincie beschikbaar zijn voor eigenaren van locaties in het buitengebied en zijn er twee nieuwsbrieven opgesteld over het gehele proces.
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant