Deurne

Het wijzigen van de maximaal toegestane omvang van agrarische bouwvlakken. - Het kunnen toestaan van functieverandering op VAB locaties in LOG en verwevingsgebied. - Het kunnen toestaan van vergroting van bestemmingsvlakken van niet-agrarische en recreatiebedrijven. (zie website)
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant