Dongen

Hergebruiksmogelijkheden voor voormalig agrarische bedrijfsbebouwing (VAB's) moeten passen binnen de functies die het buitengebied vervult (landbouw, natuur, recreatie en stedelijk
uitloopgebied) en zijn daarom beperkt. (zie PDF)
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant