Drimmelen

De herbestemmingsmogelijkheden zijn verschillend per agrarischbestemd gebied. De gebieden zijn “primair agrarisch gebied”, “gebied met gemengde functies met economische dragers” en “gebied met landsen/of natuurwaarden”. VAB-locaties hebben een woonbestemming met omschakelmogelijkheden. Ook bij een agrarische bedrijfsbestemming kan sprake zijn van een VAB, waarvoor een nieuwe of nevenfunctie wordt ingevuld. (zie PDF)
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant