Eindhoven

Aansluiten op PNB beleid. Aangezien in Eindhoven geen sprake is van bebouwingsconcentraties
(buiten de GHS) is de mogelijkheid voor het hergebruik ten behoeve van kleinschalige niet-agrarische bedrijven niet in het bestemmingsplan opgenomen.
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant