Etten-Leur

De reguliere oplossingsrichting voor VAB’s (reeds vrijgekomen of vrijkomende agrarische bebouwing) in Etten-Leur is het omzetten van de agrarische bestemming naar een woonbestemming met de bijbehorende sloop van overtollige voormalige bedrijfsbebouwing.
Er geldt een sloop-bonusregeling zodat de maximale oppervlakte van bijgebouwen in plaats van 100 à 150 m2 opgehoogd kan worden naar maximaal 250 m2. (zie website)
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant