Geertuidenberg

De Gemeente Geertuidenberg heeft geen beleid op het gebied van VAB's (zie PDF)
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant