Geldrop-Mierlo

De sloop van overtollige bedrijfsgebouwen wordt gestimuleerd door de Rood voor Rood benadering. Bij hergebruik van VAB gaat de voorkeur uit naar hervestiging van een agrarische- of agrarisch verwante functie. Afhankelijk van de ligging binnen of buiten bebouwingsconcentraties gelden specifieke extra mogelijkheden voor de VAB’s. Ook is er in voorkomende gevallen ruimte voor maatwerk-oplossingen. (zie website)
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant