Cijfers leegstand
Grave

De huidige aanpak kent de inzet van instrumenten gericht op sloop van bedrijfsbebouwing en op hergebruik van de bedrijfsbebouwing.
Het planologisch kader biedt mogelijkheden om diverse vormen van hergebruik op VAB-locaties te faciliteren. Om goed in te spelen op behoeften en wensen is daarbij maatwerk noodzakelijk.
Het gesprek met betrokkenen aangaan is daarbij wezenlijk. (zie PDF)
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant