Haaren

In Haaren is beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing ontwikkeld met een interactief proces. Dit om te komen tot gedragen beleid dat aansluit bij de behoeften en om mensen te stimuleren na te denken over de toekomst van hun bedrijf en de omgeving waarin ze wonen en werken. (zie website)
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant