Helmond

Geen specifiek beleid, initiatief ligt bij de (stoppende)  agrariër of nieuwe eigenaar. Initiatieven worden op hun  planologische merites beoordeeld. Het bestemmingsplan  buitengebied biedt beperkte mogelijkheden voor VAB’s   (zie PDF)
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant