Cijfers leegstand
Heusden

De gemeente wil voor functieverandering ruime mogelijkheden bieden uit oogpunt van het behoud van een sterke plattelandseconomie, waarbij rekening dient te worden gehouden met de kwaliteiten per deelgebied. De mogelijkheden voor functieveranderingen verschillen
daarom per deelgebied. (zie website)
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant