Landerd

Bij hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing heeft de agrarische functie de voorkeur. Indien agrarisch hergebruik niet mogelijk is, wordt hergebruik voor andere economische dragers nagestreefd. (zie PDF)
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant