Cijfers leegstand
's-Hertogenbosch

Het is een beleidskader, dus geen concrete maatregel. Het beleidskader wordt toegepast bij verzoeken tot herbestemming. Sloop is vaak een onderdeel van de kwaliteitsverbetering.
(zie website)
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant