Waalwijk

vervolgactiviteit is mogelijk na beeindiging van een agrarisch bedrijf maar waarbij het agrarische karakter van het buitengebied in stand blijft, onnodige verstening voorkomen wordt en geen verstoring van aanwezige waarden plaatsvindt. burgerwoning kan alleen op het bestaande bouwlak. (zie PDF)
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant