Veldhoven

Gemeente Veldhoven is op dit moment bezig met de voorbereiding voor een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. De gemeente wil dit plan als een omgevingsplan gaan opstellen, waarbij ze de kernwaarden van de Omgevingswet willen implementeren en verankeren. Dit betekent op een andere manier kijken naar het buitengebied, vanuit de bedoeling en de mogelijkheden die het buitengebied biedt. De VAB’s zullen daar ook een onderdeel van gaan uitmaken.
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant