Vught

In dit bestemmingsplan kan een vrijkomend agrarisch bedrijf onder voorwaarden worden omgeschakeld naar een woning, een bedrijf met een maximale oppervlakte van 400 m2 of een bedrijf waarin opslag van statische goederen plaatsvindt met een
maximale oppervlakte van 1.000 m2.
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant