Valkenswaard

In het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2 is een bijlage opgenomen waarin alle aanvaardbare functies zijn opgenomen afgewogen naar de verschillende gebiedskwaliteiten. Sommige kunnen niet overal, andere weer wel, maar meestal is het maatwerk.
(zie website)
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant