Uden

Bij sloop van alle overtollige bedrijfsgebouwen mag 25% van het gesloopte worden teruggebouwd, waarbij de inhoudsmaat van de woning vergroot mag worden tot maximaal 1000 m3 of de maximale oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken tot maximaal 400 m2 ..  (zie PDF)
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant