Sint Anthonis

Om eigenaren van verouderde (bouwvallige) gebouwen te stimuleren om deze gebouwen eerder te slopen, is een regeling uitgewerkt. Deze regeling biedt eigenaren de mogelijkheid om voor gesloopte gebouwen pas op een later moment een bepaalde oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken terug te bouwen. Om de terug te bouwen m² aan bijbehorende bouwwerken te bepalen, worden de
                                          gesloopte m² aan gebouwen die zijn
                                          vastgelegd tijdens een nulmeting als              
                                          uitgangspunt gehanteerd. De regeling biedt
                                          ook mogelijkheid om de te herbouwen m² te
                                          verhandelen. (zie PDF)
Cijfers leegstand
12,15
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant