Nuenen

Gemeente Nuenen beschikt over een geactualiseerd bestemmingsplan buitengebied uit 2018. In dit bestemmingsplan wordt ingegaan op de ontwikkelmogelijkheden van VAB’s. Deze ontwikkelmogelijkheden bestaan uit de volgende vervolgactiviteiten:

1.     Alternatieve voedselproductie
2.     Duurzame energieproductie in de vorm van zon-, wind- en/of 
        biomassaenergie, uitgezonderd mestbewerking voor derden
3.     Vrijetijdsbesteding (aanknopingspunt Van Gogh)
4.     Bedrijfsactiviteiten uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van
        Bedrijfsactiviteiten
5.     Wonen

Van Gogh vormt een inspiratiebron voor de ruimtelijke ontwikkeling van de kern en het landschap van Nuenen. De (ontwerp-)structuurvisie De Wereld van Van Gogh en de ligging van Nuenen in het Van Gogh National Park zijn daar voorbeelden van.
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant