Oirschot

De gemeente wil (extra) ruimte bieden aan VAB’s. Zolang de eindbestemming van een VAB locatie nog niet bepaald is, kan deze VAB de bestemming agrarisch houden.
(Zie website)
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant