Oirsterwijk

Het bestemmingsplan Buitengebied biedt goede kaders voor functiewijzigingen op en herbestemming van VAB-locaties. Eigenaren en initiatiefnemers worden gestimuleerd en gefaciliteerd om tot een passende herbestemming te komen. Waar nodig wordt in overleg gezocht naar maatwerkoplossingen. Samen met de regio(‘s) worden in een breder kader oplossingen gezocht voor de VAB-problematiek.
(zie PDF)
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant