St. Michielsgestel

Ook  in  het  buitengebied, buiten   de  bebouwingsconcentraties,  zijn mogelijkheden voor nieuwe economische activiteiten.
Deze verruiming moet passen binnen de functies die aan het buitengebied worden  toebedeeld,  namelijk  landbouw,  natuur,  recreatie  en  stedelijk uitloopgebied. (zie PDF)
Cijfers leegstand
Inspiratiebox
leegstandsproblematiek in de agrarische sector in Noord-Brabant